PENGENALAN

Asas perniagaan  dan kegiatan syarikat bermula dengan pendaftaran Alampaki Furniture Enterprise pada 19 Januari 1996 oleh Raja Anuar Bin Raja Mohd Yusof.

Selaras dengan perkembangan permintaan pasaran, keperluan pengurusan yang lebih efisyen dan peluang peningkatan produktiviti lebih berdaya saing maka ditubuhkan Alampaki (M) Sdn. Bhd pada 28 Januari 2000.

Oleh itu syarikat telah merancang pelbagai strategi untuk membangun dan memajukan produk serta  aktivitinya.